Novinky


Zavedenie nových predmetov a úpravy terajších

15.6.2020

Najdôležitejšou úlohou na začiatku riešenia projektu bola analýza súčasného stavu problematiky Internetu vecí a možností jej začlenenia do obsahu nášho bakalárskeho aj magisterského študijného programu "Učiteľstvo informatiky". O riešení projektu aj o jeho obsahu a zamýšľaných prínosoch riešiteľský kolektív informoval na oficiálnych stránkach Katedry informatiky, Katolíckej univerzity.

Boli vykonané stretnutia s každým členom riešiteľského tímu s cieľom zistiť obsahový stav vyučovaných predmetov a možnosti začlenenia problematiky Internetu vecí do výučby, teoretickej aj praktickej časti. Súčasne bola analyzovaná nutná hardvérová aj softvérová podpora takto upravených predmetov. Boli skúmané možnosti zlúčenia, zrušenia, či zavedenia nových predmetov.

Práce na projekte sa začínajú

1.5.2020

Celý výskumný tím začína intenzívne pracovať na našom projekte. Existuje veľa cieľov a veľmi málo času. Všetko je potrebné premyslieť, navrhnúť, otestovať a nakoniec uviesť do praxe. Najprv však začneme s podrobnou analýzou problému. Koronakríza to všetko sťažuje, ale aspoň tu máme internet :-)


Pridelenie finančných prostriedkov na projekt

21.4.2020

Projekt, ktorý sme ponúkli bol schválený a dnes naň boli pridelené finančné prostriedky na rok 2020. Aj keď je to pomerne neskoro a v menšej miere, ako sme požadovali, je to dobrý základ pre začatie projektu.