Novinky


Ukončenie a schválenie výsledkov projektu

1.9.2023

Po úspešnej záverečnej obhajobe výsledkov nášho projektu, aj na úrovni KEGA došlo ku kontrole a analýze toho čo bolo vrámci projektu vykonané a všetky závery a výstupy projektu boli schválené. Tým došlo k jeho definitívnemu úspešnému ukončeniu.

Končí sa jedna etapa našej práce, ktorá nám umožnila priniesť študentom zaujímavú problematiku Internetu vecí do viacerých predmetov, skvalitniť a zatraktívniť vyučovanie a lepšie ich pripraviť do praktického života.

Poďakovanie patrí všetkým učiteľom z KU aj ŽU, ktorí sa na projekte podieľali, všetkým študentom, ktorí prispeli svojimi záverečnými prácami, či prácami vrámci nami organizovanej súťaže. Veríme, že to bude prínosom v ich ďalšom rozvoji.

K výsledkom nášho projektu patrí aj vznik a rozvoj tohto webového portálu. Množstvo materiálov, návodov, písomných príprav a informácií, ktoré tu v priebehu troch rokov pribudlo, bude aj naďalej slúžiť všetkým nasledovníkom a záujemcom o túto rozvíjajúcu sa problematiku a veríme, že veľa toho ešte pribudne.

Mobilná aplikácia "IoT Examples"

2.3.2023

Jedným z prínosov nášho projektu, ktorý ani nebol dopredu stanovený, je vytvorenie aplikácie s názvom "IoT Examples".

Cieľom tejto aplikácie je poskytnúť učiteľom aj študentom možnosť rýchlo nájsť hľadané praktické riešenie z oblasti Internetu vecí a môcť ho následne aj prakticky zrealizovať podľa nájdeného návodu. Ak Vám nejaký praktický príklad chýba, môžete ho jednoducho pridať a okamžite využívať na hodinách, či len pre svoju potrebu. 

V prípade nájdenia chýb alebo s návrhmi na vylepšenie nás môžete kontaktovať.

Aplikáciu do smartfónu, či iného zariadenia s OS Android si môžete stiahnuť z Google obchodu kliknutím na tento odkaz: IoT Examples

Ukončenie projektu

12.1.2023

Dňa 11.1.2023 sa v priestoroch KU v Ružomberku konalo Záverečné oponentské konanie k nášmu KEGA projektu, ktorý sme so spolupracujúcim pracoviskom zo ŽU v Žiline riešili posledné tri roky.

Sme radi, že oponenti aj celá oponentská rada konštatovali excelentné splnenie všetkých stanovených úloh, ktoré sme si na začiatku riešenia projektu stanovili. Zvlášť nás teší, že sa nám problematiku Internetu vecí podarilo dostať do našich študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia, či Rozširovacieho štúdia informatiky pre učiteľov z praxe. Je pre nás povzbudením, že Internet vecí študentov zaujíma a vidia možnosti jeho využitia v budúcej práci, či pre osobnú potrebu.

Ukončením projektu to pre nás nekončí, iba sa začína ďalšia etapa práce na popularizácii riešenej problematiky a zdokonaľovaní obsahu aj foriem využívaných vo výučbe. Veríme, že spracované návody, praktické príklady, písomné prípravy a ďalšie podklady, ktoré sú výsledkom nášho ukončeného projektu a nájdete ich na tomto portáli UNIoT.sk, budú slúžiť učiteľom, študentom aj všetkým záujemcom o Internet vecí k plnej spokojnosti. Zároveň budeme naďalej pracovať na ich rozširovaní.

Výsledky Špecializovanej súťaže

3.6.2022

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnila Špecializovaná súťaž "Internet vecí v praxi." Zúčastnilo sa jej 12 súťažiacich v 5 tímoch. Celá akcia sa niesla v pracovnom duchu a jednotlivé tímy sa snažili presvedčiť súťažnú komisiu, že práve ich projekt je ten najlepší.

Keďže išlo o praktickú súťaž, tak každý tím predviedol aj funkčný model založený na ESP32 alebo minipočítači Raspberry Pi. K tomu príslušné senzory, softvér, online služby, webová, či mobilná aplikácia.
Komisia mala ťažkú úlohu, ale nakoniec sa dohodla na tomto poradí:

  1. miesto: Tím "Guinea pigs", projekt "Merač kvality vody v akváriu", Adam Vávro, Martin Ovšák rsz_20220601_095219.jpgrsz_20220601_095611.jpg
  2. miesto: Tím "Trivia", projekt "Kto nám zvoní?", Kristína Šepeľová, Denisa Šintajová, Veronika Šimurdiakovársz_220220601_091844.jpgrsz_20220601_092138.jpg
  3. miesto: Tím "Strawberries", projekt "Detekcia objektov pomocou Raspberry Pi", Alžbeta Urbanová, Kristína Valentínyovársz_120220601_092756.jpgrsz_120220601_090644.jpg


Víťazné tímy boli na záver odmenené za ich snahu a predvedené výsledky hodnotnými vecnými cenami z oblasti Internetu vecí. Veríme, že ich použijú na ďalšie zaujímavé a užitočné projekty.rsz_20220601_105301.jpg

Všetkým víťazom aj účastníkom súťaže blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

Špecializovaná súťaž

30.5.2022

Podľa nášho plánu sa dňa 1.6.2022 uskutoční Špecializovaná súťaž "Internet vecí v praxi". Akcia bude prebiehať v priestoroch Katedry informatiky v Ružomberku od 09:00 hodiny.

Jednotlivé súťažné tímy budú mať možnosť predstaviť svoje projekty po stránke hardvérovej, softvérov, ale i prakticky pred súťažnou porotou i všetkými súťažiacimi a záujemcami o Internet vecí, keďže celá súťaž je verejná.

Ihneď po prezentácii projektov zasadne odborná porota a určí poradie súťažných tímov. Na výhercov čakajú atraktívne vecné ceny z oblasti Internetu vecí, ktoré, veríme, využijú na ich ďalšie zaujímavé a užitočné projekty.

Z celej akcie bude robená fotodokumentácia.

Všetkým tímom držíme palce!